Mit rejt az ÁSZF?

21

Mit rejt az ÁSZF?

Érdekességek a telefon-, internet-, televízió-előfizetésünk általános szerződési feltételeiben.


Örök igazság: a lényeg a részletekben rejlik. A szerződéseket mindig érdemes alaposan elolvasni, különös tekintettel az apró betűs részekre. Persze sokszor már a több oldalnyi szöveg láttán megrettenünk, mert tudjuk egy idő után lassan, de biztosan beleveszünk a hétköznapinak egyáltalán nem mondható megfogalmazásba.
És a kacifántos fogalmazás alól a szolgáltatók ÁSZF-je sem kivétel, amiben igyekeznek minden eshetőségre kitérni.
A nagyobb vezetékes szolgáltatók (BTel, Externet, Invitel, Telekom) és a három mobilszolgáltató (Telekom, Telenor, Vodafone) ÁSZF-jéből szemezgettünk.

Íme néhány érdekes tudnivaló:

Hitelképesség
Amennyiben olyan címről érkezik igénybejelentés, amelyen az elmúlt egy év alatt volt díjtartozás miatti szüneteltetés, a szolgáltató jogosult kockázatelemzést végezni illetve az ingatlan használatára vonatkozó jogcím igazolást kérni. A kedvezmény jellegétől függően a szerződés megkötése vagy módosítása előtt a szolgáltató vizsgálhatja az előfizető fizetőképességét (hitelképességi vizsgálat) illetve bekérheti az ezt alátámasztó dokumentumokat.

Személyes adatok változása
Az előfizető köteles az adataiban történt változásról a szolgáltatót tájékoztatni, legkésőbb a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül.
A Telenor kicsit szigorúbb, 3 napot hagynak erre.
A Telekom mobilszolgáltatásánál és a Vodafone-nál azt kérik haladéktalanul közöljük velük a változást.
A változások elmulasztásából eredő károkért a szolgáltatók nem vállalnak felelősséget.

Kiegészítő létesítési díj
A telepítési díj a megszokott műszaki megoldásokat foglalja magában, amennyiben az előfizető más kivitelezést, más hálózatkialakítást igényel a szolgáltató kiegészítő létesítési díjat számol fel.

Hűségnyilatkozat lejárta
A határozott idejű szerződés a határozott időtartam lejártakor megszűnik, de ezt megelőzően a szolgáltató köteles a hátralévő napok számáról és a megszűnés időpontjáról az előfizetőt értesíteni.

Téves feltöltés
Ha a bank automatánál rosszul pötyögjük be a számot vagy a postán, benzinkúton rosszul diktáljuk be, csak magunkra vethetünk. Egyik szolgáltató sem fogja nekünk visszautalni a rossz számra töltött összeget. Ilyenkor csak a másik kártyatulajdonos jóindulatában bízhatunk, hátha feltölti az adott összeggel az egyenlegünk.

ÁSZF módosítása
A szolgáltató bizonyos esetekben jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et, erről a hatálybalépést megelőző 30 napban tájékoztatnia kell az előfizetőt. Amennyiben az előfizető a módosítást nem fogadja el, az értesítéstől számított 15 napon belül jogkövetkezmény nélkül felmondhatja a szerződést. A határozott idejű szerződés viszont abban az esetben nem mondható fel, ha a határozott időtartamból eredő kedvezményeket a módosítás nem érinti.

Haláleset
Az előfizető halála esetén - a megfelelő dokumentumokkal történt igazolás után - az előfizetés megszűnik. Amennyiben valamelyik örökös szeretné tovább használni, egy átírást követően ennek nincs akadálya.


2014. május 28.

Szolgáltatáskereső: Válasszon és rendeljen több, mint 40 szolgáltató ajánlataiból!

  1. Kérjük, adja meg az előfizetés típusát!
  2. Milyen szolgáltatás érdekli?Kérjük, első lépésben az előfizetés típusát adja meg.
  3. A pontos találatok érdekében adja meg irányítószámát és címét!Kérjük, második lépésben a szolgáltatás típusát adja meg.
Házszám

Adja meg a házszámot pl. 5, 10-12!

Házszám extra

Amennyiben a házszámhoz tartozik
kiegészítő (pl. 10/A), itt adja meg (pl. A)!

Házszám

Adja meg a házszámot pl. 5, 10-12!

Házszám extra

Amennyiben a házszámhoz tartozik
kiegészítő (pl. 10/A), itt adja meg (pl. A)!

Kérjen visszahívást!