Mit rejt az ÁSZF?

Mit rejt az ÁSZF?

Érdekességek a telefon-, internet-, televízió-előfizetésünk általános szerződési feltételeiben.


Örök igazság: a lényeg a részletekben rejlik. A szerződéseket mindig érdemes alaposan elolvasni, különös tekintettel az apró betűs részekre. Persze sokszor már a több oldalnyi szöveg láttán megrettenünk, mert tudjuk egy idő után lassan, de biztosan beleveszünk a hétköznapinak egyáltalán nem mondható megfogalmazásba.
És a kacifántos fogalmazás alól a szolgáltatók ÁSZF-je sem kivétel, amiben igyekeznek minden eshetőségre kitérni.
A nagyobb vezetékes szolgáltatók (BTel, Externet, Invitel, Telekom) és a három mobilszolgáltató (Telekom, Telenor, Vodafone) ÁSZF-jéből szemezgettünk.

Íme néhány érdekes tudnivaló:

Hitelképesség
Amennyiben olyan címről érkezik igénybejelentés, amelyen az elmúlt egy év alatt volt díjtartozás miatti szüneteltetés, a szolgáltató jogosult kockázatelemzést végezni illetve az ingatlan használatára vonatkozó jogcím igazolást kérni. A kedvezmény jellegétől függően a szerződés megkötése vagy módosítása előtt a szolgáltató vizsgálhatja az előfizető fizetőképességét (hitelképességi vizsgálat) illetve bekérheti az ezt alátámasztó dokumentumokat.

Személyes adatok változása
Az előfizető köteles az adataiban történt változásról a szolgáltatót tájékoztatni, legkésőbb a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül.
A Telenor kicsit szigorúbb, 3 napot hagynak erre.
A Telekom mobilszolgáltatásánál és a Vodafone-nál azt kérik haladéktalanul közöljük velük a változást.
A változások elmulasztásából eredő károkért a szolgáltatók nem vállalnak felelősséget.

Kiegészítő létesítési díj
A telepítési díj a megszokott műszaki megoldásokat foglalja magában, amennyiben az előfizető más kivitelezést, más hálózatkialakítást igényel a szolgáltató kiegészítő létesítési díjat számol fel.

Hűségnyilatkozat lejárta
A határozott idejű szerződés a határozott időtartam lejártakor megszűnik, de ezt megelőzően a szolgáltató köteles a hátralévő napok számáról és a megszűnés időpontjáról az előfizetőt értesíteni.

Téves feltöltés
Ha a bank automatánál rosszul pötyögjük be a számot vagy a postán, benzinkúton rosszul diktáljuk be, csak magunkra vethetünk. Egyik szolgáltató sem fogja nekünk visszautalni a rossz számra töltött összeget. Ilyenkor csak a másik kártyatulajdonos jóindulatában bízhatunk, hátha feltölti az adott összeggel az egyenlegünk.

ÁSZF módosítása
A szolgáltató bizonyos esetekben jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et, erről a hatálybalépést megelőző 30 napban tájékoztatnia kell az előfizetőt. Amennyiben az előfizető a módosítást nem fogadja el, az értesítéstől számított 15 napon belül jogkövetkezmény nélkül felmondhatja a szerződést. A határozott idejű szerződés viszont abban az esetben nem mondható fel, ha a határozott időtartamból eredő kedvezményeket a módosítás nem érinti.

Haláleset
Az előfizető halála esetén - a megfelelő dokumentumokkal történt igazolás után - az előfizetés megszűnik. Amennyiben valamelyik örökös szeretné tovább használni, egy átírást követően ennek nincs akadálya.


2014. május 28.

Szolgáltató Kereső: Hasonlítson össze, válasszon és rendeljen több mint 40 távközlési szolgáltató ajánlataiból!

Szolgáltató Kereső

Hasonlítson össze, válasszon és rendeljen több mint 40 távközlési szolgáltató ajánlataiból!

  1. Kérjük, adja meg az előfizetés típusát!
  2. Milyen szolgáltatás érdekli?Kérjük, első lépésben az előfizetés típusát adja meg.
  3. A pontos találatok érdekében adja meg irányítószámát és címét!Kérjük, második lépésben a szolgáltatás típusát adja meg.
Házszám

Adja meg a házszámot pl. 5, 10-12!

Házszám extra

Amennyiben a házszámhoz tartozik
kiegészítő (pl. 10/A), itt adja meg (pl. A)!

Házszám

Adja meg a házszámot pl. 5, 10-12!

Házszám extra

Amennyiben a házszámhoz tartozik
kiegészítő (pl. 10/A), itt adja meg (pl. A)!

Kérjen visszahívást!