Mit jelent a hűségnyilatkozat?

40

Mit jelent a hűségnyilatkozat?

Hűségnyilatkozatnak azt nevezzük, ha a szolgáltató, akinek valamilyen hosszú távú és folyamatos szolgáltatását igénybe vesszük, a szerződésben kiköti, hogy az abban megállapított árai (legtöbb esetben havidíj) akkor érvényesek, ha a vele kötött szerződést a hűségidő ideje alatt rendes felmondással nem mondjuk fel.


Előfordulhat olyan eset is, hogy pl. egy újonnan vásárolt mobiltelefon árából kapunk kedvezményt, ha meghatározott idejű hűséget vállalunk, meghatározott előfizetéses csomaggal. Tehát a hűségidővel kötött szerződés egyfajta határozott idejű megállapodás, amelynek lejárata van, és az ezt megelőző szerződésbontás következményekkel jár. A szerződés természetesen a lejárat után is folytatódik, a hűségidőért vállalt kedvezmények nélkül, határozatlan idejű szerződéssé alakulva. Tekinthető egyfajta kedvezménynek, hiszen, ha nem írunk alá hűségnyilatkozatot, a szolgáltatáshoz akkor is hozzájuthatunk, csak magasabb áron. Előnye még, ha netalán nem vagyunk megelégedve szolgáltatással és fontos a telefonszámunk,  könnyen válthatunk szolgáltatót. A hűség megszakadásának oka nem csak rendes felmondás lehet, rendkívüli felmondást idézhet elő a szolgáltató részéről, ha az előfizető követ el olyan szerződésszegést, amelynek következtében a szolgáltatás korlátozásra vagy felmondásra kerül. Különböző hosszúságú hűségidőt vállalhatunk, a hosszabb időtartamhoz mindig nagyobb kedvezmény kapcsolódik. Abban az esetben, ha a megszegjük a hűségnyilatkozatban vállalt kötelezettségeinket, a szolgáltató kötbér fizetésére kötelezhet minket.


A kötbér összege szolgáltatónként eltérő lehet, többnyire a szolgáltatás igénybevételének elmaradása miatti bevételkiesés kompenzálására szolgál. A szerződések formai és tartalmi követelményeit a Ptk. szabályozza, de a különböző szolgáltatóknak lehetőségük van saját szerződéskötési gyakorlatuk részleteit meghatározni az ún. „Általános Szerződési Feltételek”-ben (ÁSZF). A szolgáltatók ÁSZF-je a weboldalaikról letölthető, vagy szerződéskötési szándék esetén az ügyfélszolgálataikon is hozzájuthatunk. Mielőtt választanánk, érdemes a konkurensek ÁSZF-jeit alaposan végigböngészni, mert szignifikáns eltérések mutatkozhatnak, és ha végül szerződéskötésre adjuk a fejünket, akkor az abban leírt pontok kötelezően érvényesek lesznek ránk. A telekommunikációs-szolgáltatók Általános Szerződési Feltételei az utóbbi időben sok változáson mentek keresztül, amelyek a már meglévő előfizetésekre is vonatkoznak, így napjainkban különösen tanácsos figyelemmel kísérni a weboldalaikon bármikor visszakereshető közleményeket.
Általánosan érvényes szerződési feltétel, hogy a határozott időre kötött szerződés a lejárat után nem szűnik meg, hanem határozatlan idejűvé alakul. A lejáratról a szolgáltatónak nem kell értesítenie az Előfizetőt, ám annak joga és lehetősége van újabb határozott idejű szerződés megkötésére. Az újabb hűségnyilatkozat aláírása előtt célszerű a szolgáltatók csomagjait összehasonlítani, könnyen előfordulhat, hogy kiderül érdemes váltanunk.A T-mobile hűségnyilatkozata kimondja, hogy a határozott idejű szerződés megszűnése esetén a szolgáltató csak az igénybe vett kedvezmények összegét követelheti kötbér gyanánt, a felmondáshoz más hátrányos jogkövetkezményt nem köthet. A Vodafone hűségnyilatkozattal kapcsolatos kikötései részletesen tartalmazzák az igénybe vehető kedvezményeket, amelyek a szerződés megszegése esetén kötbér formájában fizetendők. Bizonyos esetekben, a kötbér maximális összegét illetően, különbséget tesz azon esetek között, hogy a szerződés felbontása a szerződés megkötése után egy vagy két éven belül következett be. Mindkét mobiltelefon-szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy ha a határozott idejű szerződésnek új mobil vásárlása is a részét képezte, akkor szerződésszegés esetén a készülék listaárának kiszámlázása mellett, azt tiltólistára helyezi mindaddig, amíg a tartozások kiegyenlítésre nem kerülnek.
Az internetszolgáltatók szerződéseivel kapcsolatban az, hogy a szolgáltatásuk helyhez kötött (hozzáférési pont), bizonyos esetekben megnehezíthetik az előfizető dolgát. A Telenor hűségnyilatkozattal kapcsolatos szerződési feltételei között külön kiemeli, hogy ahol „hűségidőt“ említ, ott határozott tartamú szerződést ért a kifejezésen. Hozzáteszi, hogy a hűségidő alatt tarifacsomag váltás is csak szűk körben lehetséges. A UPC hűségnyilatkozattal kapcsolatos kikötései talán a legszigorúbbak: nem járul hozzá a szerződési időtartam alatti szolgáltatásiszint-módosításhoz. Külön megemlíti azt az esetet, ha az Előfizető szolgáltatás-áthelyezést kezdeményezne, de a célhelyen hozzáférési pont kiépítése nem lehetséges. Éppen ezért érdemes tisztában lenni azzal, hogy a lakhelyünkön milyen internet csomagok érhetőek el.


2013. április 3.

Szolgáltatáskereső: Válasszon és rendeljen több, mint 40 szolgáltató ajánlataiból!

  1. Kérjük, adja meg az előfizetés típusát!
  2. Milyen szolgáltatás érdekli?Kérjük, első lépésben az előfizetés típusát adja meg.
  3. A pontos találatok érdekében adja meg irányítószámát és címét!Kérjük, második lépésben a szolgáltatás típusát adja meg.
Házszám

Adja meg a házszámot pl. 5, 10-12!

Házszám extra

Amennyiben a házszámhoz tartozik
kiegészítő (pl. 10/A), itt adja meg (pl. A)!

Házszám

Adja meg a házszámot pl. 5, 10-12!

Házszám extra

Amennyiben a házszámhoz tartozik
kiegészítő (pl. 10/A), itt adja meg (pl. A)!

Kérjen visszahívást!